Privacyverklaring

Healthy food choice verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen functionaris gegevensbescherming (FG) in dienst, maar we willen graag helpen met het beantwoorden van jouw vragen. Bij eventuele vragen over jouw persoonlijke gegevens kun je contact opnemen via amhealthyfoodchoice@gmail.com

Healthy food choice is een eenmanszaak van een orthomoleculair therapeut met een praktijkruimte en een online leeromgeving. Gevestigd aan de Jozef Israëlsstraat 4, 2923 CH, krimpen aan den IJssel en is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. Deze privacyverklaring zit op al onze verwerkingen- ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in geval van het versturen van facturen) In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we zorgvuldig om gaan met jouw persoonsgegevens.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT HEALTHY FOOD CHOICE

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze (online) diensten, deelneemt aan onze live events en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Een voorbeeld van deze laatste is het downloaden van een e-book, of gratis tips of het volgen van gratis online trainingen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt of gebruikt.

Voor- achternaam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Bedrijfsnaam
Bedrijfsadres gegevens
IP-adres
Locatiegegevens
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Browser-fingerprint
Bankrekeningnummer
BTW-nummer
Foto’s
Contactgeschiedenis
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmelding op onze website, in correspondentie en telefonisch

Onze website, (gratis) diensten en producten hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Dit om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien je vermoed dat wij zonder toestemming de persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld, dan kun je contact met ons opnemen via amhealthyfoodchoice@gmail.com We zullen in deze gevallen de informatie verwijderen. We maken daarnaast ook gebruik van foto’s en video-opnames. Dit zijn foto’s of video’s die door ons zelf worden gemaakt, bijvoorbeeld tijdens de live events die we organiseren. Deze worden gebruikt ter ondersteuning van onze (online) content. Tevens kan dit materiaal gebruikt worden in onze (online) advertentie campagnes, uiteraard met jouw toestemming. Met welk doel verwerkt Healthy food choice persoonsgegevens? We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen: Wettelijke verplichtingen Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Ledenadministratie en dienstverlening In onze ledenadministratie houden we alle prospects en klanten van Healthy food choice bij, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze (gratis) diensten en producten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om: – jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen; – een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd; – onze (gratis) diensten te leveren die je hebt afgenomen; – je te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om de dienst uit te voeren die je bij ons hebt afgenomen; – je te informeren over (wijzigingen van) onze producten en diensten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden; – om nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld; Indien je contact met ons wilt opnemen kan dat via verschillende kanalen. Namelijk via telefoon, email, post en Facebook. Om dit mogelijk te maken verwerken ook hiervoor persoonsgegevens. Nieuwsbrieven en mailings Je kunt je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven en mailinglijsten. Soms zijn deze nieuwsbrieven gepersonaliseerd op basis van bepaalde acties die je hebt ondernomen. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde campagnes over onze producten en (gratis) diensten of aan e-mails ter herinnering van een training of een e-mail met de download van een e-book. Je hebt altijd de mogelijkheid om jouw voorkeuren voor het ontvangen van nieuwsbrieven en e-mails aan te passen. Als je geen nieuwsbrieven wilt ontvangen, dan kan je je onderaan iedere mail uitschrijven. Privacy waarborg Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt. Werving (marketing) Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden over onze producten, zoals online trainingen en live events. Voor campagnes voor (gratis) diensten en producten van Healthy food choice(en Heallthy food choice gerelateerde campagnes zoals onze evenementen) verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien. Daarnaast maken wij voor Healthy food choice (en Healthy food choice gerelateerde campagnes zoals onze evenementen) gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via Facebook. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ‘aangepaste doelgroepen’ op basis van het gedrag op onze website of op basis van een e-mailadres. E-mailadressen worden aangeleverd en geanonimiseerd voor het aanmaken van doelgroepen die we met onze advertenties via Facebook willen benaderen. We ontvangen hierover vervolgens rapportages met geanonimiseerde gegevens. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven. Als je niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun je dat bij ons aangeven via eerder genoemde contactgegevens. Ook kun je je hiervoor bij de betreffende platforms afmelden. Let op: het kan zijn dat je daarna nog steeds advertenties van Healthy food choice te zien krijgt. In deze gevallen val je in een algemene doelgroep waar wij onze campagne op richten. Verbetering dienstverlening Healthy food choice Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld: Conversieratio’s en open rates om te zien hoe relevant onze e-mails (nieuwsbrieven, herinneringen van webinars en downloads van gratis tips en e-books) zijn. Geautomatiseerde besluitvorming Healthy food choice neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou. Bewaren van persoonsgegevens Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met amhealthyfoodchoice@gmail.com. Recht van betrokkenen Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen. – Informatie en inzage: uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken. – Rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan. – Vergetelheid: je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken. – Beperking: heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. – Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen. – Overdraagbaarheid: dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op. Daarnaast kun je ook: – Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen. Dit kan via amhealthyfoodchoice@gmail.com – Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover sinds mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP. Je kunt de AP tippen via dit formulier. Grondslagen van de verwerkingen Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (lidmaatschap, aanmelden live evenement) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Healthy food choice: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via amhealthyfoodchoice@gmail.com We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: – Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. – We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.